บัญชีผู้ใช้ ::: 
รหัสผ่าน ::: 

นิสิต และบุคลากร มก.
ใช้ Account Nontri เข้าสู่ระบบ
สำหรับนิสิตชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่เคยเข้าใช้งานระบบมาก่อน จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
มีปัญหาในการใช้งาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
038-354580-6 # 2733
วันจันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 9.00-16.00 น.


ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียนและทำแบบสอบถามหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

ไม่มีหลักสูตรใดที่เปิดฝึกอบรมในตอนนี้


  การลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม และวิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Account Nontri สำหรับนิสิตชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่เคยเข้าใช้งานระบบมาก่อน
จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

2. การลงทะเบียน ให้คลิกที่ "ลงทะเบียน" หลักสูตรที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม "OK"
3. ถ้าต้องการยกเลิกหลักสูตรที่ลงทะเบียนไปแล้วให้คลิกที่ "ยกเลิก" และนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อชองตนเองได้
โดยคลิกที่ไอคอน
4. การทำแบบสอบถามออนไลน์
    4.1 คลิกเลือกที่แถบ "ประวัติการฝึกอบรม" จากนั้นคลิกที่ไอคอน
    4.2 เมื่อปรากฏหน้าจอแบบสอบถามให้นิสิตตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความจริง เสร็จแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม "ตกลง"
5. ทำการ Logout ออกจากระบบเมื่อการทำแบบสอบถามออนไลน์เสร็จแล้ว
งานห้องสมุด กองบริการการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-4 # 2733


You are access No.  (Since 01/01/2553)
Comments or suggestion contact us via : vittwu@src.ku.ac.th
Maintained by Library Sriracha Campus.