บัญชีผู้ใช้ ::: 
รหัสผ่าน ::: 

นิสิต และบุคลากร มก.
ใช้ Account Nontri เข้าสู่ระบบ
สำหรับนิสิตชั้นปี 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่เคยเข้าใช้งานระบบมาก่อน จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
มีปัญหาในการใช้งาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
038-354580-6 # 2733
วันจันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 9.00-16.00 น.


ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียนและทำแบบสอบถาม


งานห้องสมุด กองบริการการ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-4 # 2733


You are access No.  (Since 01/01/2553)
Comments or suggestion contact us via : vittwu@src.ku.ac.th
Maintained by Library Sriracha Campus.