Up สำนักวิทยบริการ...บริการอย่างไรให้โดนใจ ครั้งที่ 1 (รอบนิสิต) Slideshow

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

vitstd01
vitstd02
vitstd03
vitstd04
vitstd05
vitstd06
vitstd07
vitstd08
vitstd09
vitstd10
vitstd11
vitstd12
vitstd13
vitstd14
vitstd15
vitstd16
vitstd17
vitstd18
vitstd19
vitstd20
vitstd21
vitstd22
vitstd23
vitstd24
vitstd25
vitstd26
vitstd27
vitstd28
vitstd29
vitstd30
vitstd31
vitstd32
vitstd33
vitstd34
vitstd35
vitstd36
vitstd37
vitstd38
vitstd39
vitstd40
vitstd41
vitstd42
vitstd43
vitstd44
vitstd45
vitstd46
vitstd47
vitstd48
vitstd49
vitstd50
vitstd51
vitstd52
vitstd53
vitstd54
vitstd55
vitstd56
vitstd57
vitstd58
vitstd59
vitstd60
vitstd61
vitstd62
vitstd63
vitstd64
vitstd65